Skip to content

Monika a poskytované služby Efektivní time management

Plánování času, jeho organizování a stanovování priorit je dnes nezbytnou dovedností

Přejete si mít efektivnější, produktivnější, výkonnější zaměstnance, kolegy v týmu? Máte své zaměstnance pod návalem úkolů ve stresu a chcete to změnit? Přejete si osvojit nové dovednosti a techniky v souvislosti s řízením času a důležitými cíli ve Vaší firmě? Jaký je rozdíl mezi lidmi, kteří jsou schopni zrealizovat vše, na co pomyslí a lidmi, kteří si stěžují a jsou vláčeni okolnostmi?

Žijeme v dramaticky rychlé informační době plné moderních digitálních technologií a tlaku na efektivitu, produktivitu a výkon každého z nás. Jsme doslova každou minutu zahlceni informacemi a úkoly, které jsou na nás kladeny. Každý z nás má 24 hodin denně. Zásadní roli hraje dnes to, jak s tímto časem naloží. Čas je jednou z nejdůležitějších komodit a hodnot, které máme k dispozici. Měli-li bychom s ním nakládat efektivně.

Plánování času, jeho organizování a stanovování priorit je dnes nezbytnou dovedností zaměstnanců v korporacích, živnostníků i drobných a středních podnikatelů. 

 

Na tomto kurzu poznáte, osvojíte si a naučíte se:

jak důležitá je síla rozhodnutí v našem život

Jaký je rozdíl mezi lidmi, kteří jsou schopni zrealizovat vše, na co pomyslí a lidmi, kteří si stěžují a jsou vláčeni okolnostmi

plánování

proč a jak důležitá je schopnost plánovat čas a činnosti 

jak využívat papírový diář a moderní technologie k plánování – krátkodobému i dlouhodobému a jak je důležité si vše zapisovat

jak vytvořit do list a jeho odškrtávání a hodnocení

organizování a stanovování priorit

naučíte se stanovit priority pomocí metody ABCD

akce

co je prokrastinace a jak jí předcházet

dozvíte se a naučíte se proč a jak jsou důležité cíle, entusiasmus a zapálení pro akci

dozvíte se různé fígle, pomůcky, doporučení a techniky aneb „snězte tu žábu“ a „pracujte s maximálním výkonem“

nabouráte paradigma „multitaskingu“ u některých činností a profesí, místo toho si osvojíte dovednost pracovat na 1 klíčovém úkolu – poznáte jak velký vliv a důležitost má „focus“ – zaměření a koncentrace na 1 danou činnost od začátku do konce

dozvíte se více o tom, jak přestat rozptylovat a o stavu „flow“

jak klíčové je naučit se pracovat s informacemi, oddělovat „zrno od plev, podstatné od nepodstatného“

dozvíte se jak velký vliv má prostředí a pracovní prostor na náš výkon – osvojíte si základy feng shui

dozvíte se více o metodě TRAFT                                                                                                                                                                             

proč a jak je důležitá kontrola našich činností a sledování výsledků a jak použít tyto výstupy ke zlepšování a vyšší efektivitě

tipy a triky, jak pracovat v reálném čase tak, abyste byli co nejproduktivnější

zjistíte, jak delegování a slučování aktivit výrazně

poznáte přes praktická cvičení „jak je možné přestat spěchat a začít stíhat“, jak je důležité umět vědomě pracovat s dechem, relaxačními technikami, emocemi, pocity a myslí tak, abyste se „stali pánem jakékoli situace a svého času“

 

Komu je školení určeno?

korporacím, živnostníkům a podnikatelům, speciálně pro tyto profese:

manažery

asistentky Top managementu, office managery

obchodníky

živnostníky a drobné podnikatele

networkery

personalisty 

Formy kurzu:

privátní, individuální

skupinová

 „Nestačí znát, musí se použít. Nestačí chtít, musí se činit“.           J. W. Goethe

„Všechny znalosti Vám jsou k ničemu bez akce. Bez akce je vše marné, je to jako by byl člověk mrtev.“

Time Management by Brian Tracy