Skip to content

Monika a poskytované služby Autogenní trénink

Schultzův/Jacobsonův autogenní trénink

Chcete se rozvíjet, růst? Chcete se naučit pracovat se sebou? Cítíte se unavení a vyčerpaní? Jste ve stresu? Jste roztěkaní a nesoustředění? Trpíte fobiemi či úzkostí? Zažíváte různé strachy? Máte hyperaktivní dítě?

Tuto z nejznámějších relaxačních metod na světě vyvinul německý lékař, neurolog a psychiatr, Johannes Heinrich Schultz (1884 – 1970). Autogenní trénink využívá představivosti a především autosugesce k navození tělesného stavu, který vede k uvolnění organismu a mysli.

Technika má široké uplatnění a pomáhá praktikujícímu člověku lépe zvládat stres i nároky dnešní doby. 

 

Provedu Vás touto technikou, díky které se naučíte:

vstupovat do hlubší úrovně tělesné a duševní relaxace (hladiny alfa), čímž si osvojíte umění relaxovat a spojit se se svým tělem a duší

koncentrovat se na přítomný okamžik „tady a teď“, který je v dnešní době obzvlášť důležitý

vědomě pracovat s dechem

pracovat s autosugescí a s vizualizacemi, tím získáte schopnost rozvíjet svoji představivost

redukovat stres a uvědomovat si stresové faktory

uvědomovat a pracovat se svými myšlenkami a pocity, zklidnit svoji mysl
 

 získané poznatky, dovednosti a zkušenosti lze snadno použít v běžném denním životě

 

autogenní trénink se využívá zejména:

technika osobního růstu a sebeřízení  – rozvoj vědomí, tvořivosti, práce s vizualizacemi, autosugescemi a afirmacemi, zbavení se špatných návyků a závislostí, sebepoznání

nástroj psychoterapie – snížení a odstranění odstranění fóbií, úzkostí, učí zbavit se strachů, snižuje poruchy pozornosti a hyperaktivita u dětí

nástroj zlepšování fyzického zdraví a psychické kondice (nástroj duševní hygieny) – lepší spánek, snížení bolesti hlavy a vysokého krevního tlaku, lepší výměna látková, zvýšení imunity, harmonizace hormonálního systému, snížení premenstruačního syndromu, zlepšení sexuálního života, snížení stresu a depresí, navýšení psychické pohody, technika se používá i ve sportu

další výhody autogenního tréninku – rychlá a jednoduchá metoda, kdykoliv a kdekoli použitelná v běžném denním životě

 

Co je autogenní trénink a jak se dělá?

Tuto z nejznámějších relaxačních metod na světě vyvinul německý lékař, neurolog a psychiatr, Johannes Heinrich Schultz (1884 – 1970). Autogenní trénink využívá představivosti a především autosugesce k navození tělesného stavu, který vede k uvolnění organismu a mysli. Technika má široké uplatnění a pomáhá praktikujícímu člověku lépe zvládat stres i nároky dnešní doby. Je založena na nácviku uvolnění, představ a šesti základních kroků.  

Technika se provádí vsedě či vleže. V rámci této techniky pracuji s autosugescí.

Základní kroky autogenního tréninku, kterých se dosahuje postupně…

Je založena na nácviku uvolnění, představ a šesti základních kroků.  

1. nácvik tíže (pro uvolnění svalstva),

2. nácvik tepla (uvolnění cév),

3. regulace srdce (pravidelný tep srdce),

4. úprava dechu (klidný a hluboký dech),

5. uvolnění břišních orgánů (teplo v dutině břišní),

6. cviky hlavy (pocit chladného čela).

Formou autosugesce si praktikující osoba navodí pocity příjemného tepla a tíhy v končetinách a trupu. Pocit tepla je způsoben rozšířením krevních cév, které zvětšují proudění krve do končetin. Svalová relaxace navozuje pocity tíhy. Důležitým předpokladem úspěšného uvolnění je schopnost ponoření se do vlastního těla.

Příprava a zásady autogenního tréninku

Cvičit můžete vleže na zádech nebo v přirozeně vzpřímeném sedu na židli. Zvolte pohodlný, volný oděv, pokud možno klidné prostředí a přiměřenou teplotou. Zavřete oči, vdechujte nosem a vydechujte ústy. Průměrná délka cvičení je 5 až 10 minut pro osoby, kteří již tuto techniku ovládají. Metodu lze praktikovat každý den.

Základní postup cvičení

Zaujměte vypranou základní polohu, zavřete oči a soustřeďte se na následujících šest základních fází (dle Blahušové, 2005):

1. Tíha

Moje pravá paže je těžká.

Obě paže jsou těžké.

Moje pravá noha je těžká.

Obě nohy jsou těžké.

Moje paže a nohy jsou těžké.

2. Horko

Moje pravá paže je horká.

Obě paže jsou horké.

Moje pravá noha je horká.

Obě nohy jsou horké.

Moje paže i nohy jsou horké.

3. Srdce

Můj tep je klidný a pravidelný (opakujte 4-5krát).

4. Dýchání

Moje tělo dýchá samo (opakujte 4-5krát).

5. Břicho

Moje břicho je horké (opakujte 4-5krát).

6. Čelo

Moje čelo je studené (opakujte 4-5krát).

 

formy autogenního tréninku:

 individuální

 skupinová

speciálně zaměřená na děti

„Není možné dělat stejně věci a očekávat jiné výsledky“.

Helen Gibbons - Autogenic Training Institute

Autogenic Training 1: total relaxation - Your first step into deep relaxation