Skip to content

Monika a poskytované služby Odemykání potenciálu

Odemykání potenciálu analýzou silných stránek

V současnosti 90 % psychologů zkoumá, co je v lidech špatný a na základě toho, stanoví lidem jejich plán osobního a profesního rozvoje. Takže celý život bojují se svými slabinami. Tento přístup začíná ve škole, pokračuje v rodinách a dokonce i na některých pracovištích v korporacích. To je potřeba změnit.

 

Gallup ve svých celosvětových výzkumech u 2 milionů lidí na světě uvádí, že v současnosti přibližně 84 % pracovně aktivních lidí si myslí, že nevyužívá svoje talenty a silné stránky v práci každý den. 84 % lidí na světě chodí do práce jenom kvůli penězům. Svět je v podstatě nemocný slabinami. V přeneseném slova smyslu se dá říct, že lidstvo funguje jen na 16 % svého potenciálního výkonu. Chybí jim dosáhnutí pomyslného vrcholu Maslowowy pyramidy, který se nazývá seberealizace. Je to zdraví, štěstí, radost, úspěch a celkový smysl života. Až 6 miliard lidí tak neví, že přichází o většinu výhod a životních potěšení, kdy jste ve „flow“. To má svůj původ v tom, že lidé neznají a nerozvíjejí své silné stránky.

Ti nejúspěšnější, nejšťastnější, nejvýkonnější a nejproduktivnější lidé a týmy staví svůj život a kariéru na silných stránkách, talentech a osobních hodnotách.

O službě:

  • kombinací analýzy, koučovacích otázek a konzultace zanalyzujeme, jaké jsou Vaše talenty, dary, silné stránky a osobní hodnoty, které je potřeba rozvíjet
  • dozvíte se další možnosti doporučení, jak zjistit, jaké jsou vaše silné stránky, jaký máte osobní profil (např. testy a návody, které používají úspěšní podnikatelé a lidé v globální společnosti)
  •  zjistíte, jak se svými talenty a silnými stránkami dál pracovat a rozvíjet je v osobním a pracovním životě dozvíte se, jak dát o svém talentu světu vědět, „jít s kůží na trh“ a budovat svoji osobní značku
  • objevíte a dozvíte se více o vlivu intuice, „stavu flow“ a „synchronicitách“ v souvislosti se sebepoznáním
  • objevíte a dozvíte se PROČ a jak souvisí silné stránky emoční vazba k činnosti se sebemotivací, seberealizací  „peak performace“ – vrcholkem Maslowovy pyramidy, současně se dozvíte, jak seberealizace souvisí s úspěchem v rámci konzultace dostanete pracovní sešit s postupem a klíčovými otázkami  pro kontinuální odemykání svého potenciálu
 

Formy konzultace:  Individuální

Cena:  1500 ,- Kč/ 90 minut (v hotovosti na místě)

„Díky znalosti svých silných stránek, talentů a osobních hodnot budete lépe znát sebe, převezmete větší zodpovědnost, získáte větší vliv a současně budete mít větší kontrolu nad svým životem“.

„Narodil ses jako originál, tak nežij jako kopie.“ Jan Mühlfeit

 

Jan Mühlfeit - Objevte své silné stránky

Objevte sami sebe - Motivace/Motivační video |