Skip to content

Monika a poskytované služby Leadership vnitřního vítěze

Osho kundalini meditace/relaxace – "well-being leadership vnitřního vítěze

Objev v sobě vnitřní sílu. Touto unikátní individuální či skupinovou zážitkovou technikou podpoříte svého vnitřního vítěze.

 

znovu navážete spojení se svým tělem, myslí a srdcem, tím obnovíte integritu Vaší osobnosti, harmonicky propojíte tyto části a zažijete pocit autenticity

pozorováním svého těla v pohybové a klidové části se naučíte vnímat, procítit a uvědomovat své tělo a emoce, odbourávat emoční bloky v těle, vědomě pracovat s dechem a energetickým systémem těla , čerpat energii z vnitřních zdrojů, čímž výrazně ovlivníte proudění a růst životní energie „kundalini, čchi“ ve svém těle

 naučíte se uvědomovat a identifikovat stresové faktory, vědomě pracovat se stresem a odbourávat stres

naučíte se vědomě vstupovat do relaxace (relaxovat) a napojit se a zaměřit  na přítomný okamžik „tady a teď“, který je v dnešní době obzvlášť důležitý

naučíte se zklidnit svoji mysl a pozorovat své myšlenky, ovládat tok myšlenek, čímž získáte schopnost „mít své myšlení pod kontrolou“

poznáte jak využít sílu tance a klidu pro svůj rozvoj a růst

získané poznatky, dovednosti a zkušenosti doporučuji aplikovat v běžném denním životě

 

Dlouhodobé zkušenosti klientů a absolventů této techniky vykazují tyto unikátní pozitivní výsledky:

nárůst vědomí, sebe-uvědomění, sebepoznání (kdo jsem)

rozvoj intuice a schopnost vizualizace

růst kreativity

posílení imunitního systému

 zlepšení psychiky (u některých lidí odbourání psychofarmak)

zlepšení sexuálního života

zaznamenání synchronicit v životě

výstup z komfortní zóny

zvědomování limitů, strachů, starých programů a vzorců chování

tvorba a ukotvení nové reality vnímání v běžném životě

 větší nadhled v životě, hravost, radost

uvědomění si stavu plynutí  (stavu „flow“)

 

speciálně u žen jsou vysledovány tyto výsledky:

úprava menstruačního cyklu, snížení premenstruačního syndromu

velmi pozitivní vliv v 1. trimestru těhotenství (spojení a harmonizace matky s plodem)

V rámci této techniky pracuji s prvky v oblasti Gestalt psychologie. Na přání mohu do této techniky zabudovat prvek kotvení z NLP.

 

O workshopu:

Unikátní skupinový zážitkový workshop, který skrze pohyb, katarzi, tanec, pozorování a bytí obnovuje spojení a integraci těla, srdce a mysli. Odbourává stres a emoční bloky, pracuje s energetickým systémem těla a životní energií, vědomě pracuje s dechem. Rozvíjí schopnost pozorování, bytí v přítomném okamžiku „tady a teď“, stavu flow, zaměření, nadhledu, vizualizace, intuice, kreativity, hravosti a radosti. Pomáhá vystoupit z komfortní zóny, uvědomit limity, strachy, staré programy a vzorce chování, utvořit a ukotvit novou realitu vnímání v běžném životě.

 

O technice:

Jedná se o směs pohybu (tance), odreagování, katarze a vlastní 15 minutové meditace. Celý workshop trvá hodinu a půl. Úvod je zaměřen na vzájemné představení, seznámení s technikou, navození stavu uvolnění a koncentrace na přítomný okamžik a správné vědomé dýchání.

Vlastní technika trvá 1 hodinu a má čtyři fáze poskládané tak, aby nejprve uvolnila z těla a mysli nahromaděný stres, a poté umožnila prožívat bezmyšlenkovitý a uvolněný stav relaxace.

1. fáze: 15 min: Třesení – tím rozpouštíme vše, co jsme v sobě, v těle nastřádali. Dovolíme si uvolnění a necháme celé svoje tělo třást. Pociťujeme přitom energii stoupající od chodidel nahoru. Necháme ji volně proudit. Oči mohou být otevřené nebo zavřené.

2. fáze: 15 min: Tanec – uvolnění do proudu energie, necháme tělo, aby se pohybovalo, jak potřebuje. Oči jsou většinou zavřené.

3. fáze: 15 min. Klid – sedíme nebo stojíme se zavřenýma očima, jsme svědkem toho, co se děje uvnitř i venku, vnímáme proudění energie páteří.

4. fáze: 15 min: Ticho – jsme pozorovatelem toho, co se v nás odehrává, ležíme se zavřenýma očima.

Workshop je ukončen sdílením.

Co je potřeba s sebou? 

Vezměte si s sebou pohodlné oblečení a láhev s vodou. Karimatka je vítána. 

Pozn. Technika není vhodná pro jedince trpící schizofrenií a epileptickými záchvaty.

 

FORMY WORKSHOPU:

individuální (1 na 1)

skupinová malá (3-5 lidi)

skupinová velká (6  a více lidí)

 

Co o workshopu povídají jeho účastníci a absolventi?

 „Zážitek hodnotím jednoznačně pozitivně. Hodně se mi zalíbilo pohybovat se v prostoru, v těle s naprostou svobodou a nechat se unášet. Monika skvěle a přirozeně vedla celý workshop. Při cestě domů jsem se cítil lehký, čistý, radostný a měl jsem změněné vnímání prostředí. Viděl jsem okolo lidí, rostlin i předmětů tenkou průhlednou vrstvu nádherného a fascinujícího energetického pole. Tento pocit se mi vracel často zpátky několik měsíců. Tato technika pod Moničiným vedením mi pomohla udělat správná rozhodnutí i tím, že jsem zjednodušeně řečeno, měl větší náhled na sebe. Pomohla mi si připomenout, kdo vlastně jsem, odkud přicházím a kam a jak by měly směřovat další kroky v mém životě.  Děkuji Moniko!“ Vašek Kovář,  finanční poradce a masér

„Moniko, cítím se, díky Vám, dobře.“ Široňová          

MŮŽE TO BÝT I VÁŠ PŘÍBĚH!

 

 

MARIE DIAMOND a RENATA KRONOWETTER Studio Z

The Soul of Leadership | Deepak Chopra