Skip to content

Monika a poskytované služby Řízená relaxace pro dosažení cílů

Řízená relaxace v hladině alfa na dosahování cílů

Máte svůj sen a přejete si, aby se stal skutečností a zrealizovali jste ho? Máte a znáte svůj cíl a přejete si ho rychleji dosáhnout?

 

Provedu Vás touto mentální technikou, která je velmi oblíbená a používaná ve sportu, prostřednictvím níž se naučíte:

vstupovat do hlubší úrovně tělesné a duševní relaxace (hladiny alfa), a  zároveň se spojit se svojí vědomou myslí a podvědomím

používat vizualizace pro rychlejší dosahování cíle – v hladině alfa si promítneme Váš konkrétní cíl a projdeme celý postup (celou cestu z bodu A do bodu B) krok za krokem až do cílového stavu, který chcete dosáhnout

pracovat v hladině alfa, která se běžně používá ve vrcholovém sportu a ukážu Vám, jak a kdy můžete používat stav v hladině alfa v běžném životě

používat autogenní trénink a základní prvky Silvovy metody k dosahování cílů a v běžném životě

navázat spojení s Vaším nevědomím, které přeprogramujeme na Váš cílový stav

budete mít příležitost poznat a zažít tajnou techniku mistrů „napojení se na kvantový bod“

osvojíte si umění relaxovat, zklidnit svoji mysl

technika řízené relaxace je založena na vědeckém výzkumu fungování mozku. V hladině Alfa  (vlnová frekvence 7 – 14 Hz) budete mít příležitost zažít, jak funguje propojení obou mozkových hemisfér (levé i pravé), tím výrazně posílíte rovnováhu mezi logikou a pocity (Ti, kteří jsou výhradně orientovaní na logiku, čísla a fakta výrazně posílí svoji kreativní, tvořivou, intuitivní část. Ti, jež jsou výhradně zaměřeni na pocity, emoce, posílí logickou část).

 

Vědecky ověřené výzkumy relaxace v hladině alfa dokládají tyto výsledky:

rozvíjení tvořivosti a intuice

výrazné zlepšení paměti a soustředění

zvládnutí stresu

posílení sebedůvěry a sebevědomí

zbavení se nespavosti a migrén

vnesení větší harmonie do rodinného a pracovního života

dosažení lepšího zdravotního stavu, vitality, tělesné a duševní rovnováhy

 

Co je to hladina Alfa? Jak Vám hladina Alfa pomůže změnit Váš život?

Náš mozek vytváří vibrace. Lidský mozek vibruje, podobně jako bije srdce, ale rychleji. U srdce počítáme tepy za minutu, u mozku počítáme frekvenci vibrací za sekundu. Vibrace mozku lze změřit pomocí lékařského přístroje EEG – elektroencefalogramu.

Pokud jsme v bdělém stavu – pokud jsme vzhůru, náš mozek funguje na frekvenci v průměru 20 Hertzů za vteřinu.  Pokud zavřeme oči a uvedeme se do relaxačního, uvolněného stavu – speciální Technikou řízené relaxace, činnost mozku se začne zpomalovat – dostáváme se do hladiny Alfa. V tomto stavu se vibrace mozku pohybují mezi 14 až 7 Hertzů. Tento stav znají všichni, i když o tom neví.

V hladině Alfa je náš mozek krátce po probuzení nebo krátce před usnutím. Pokud usneme, činnost mozku se zpomalí na frekvenci od 4 do 7 Hertzů za vteřinu – hladina Théta – hlubší hladina než je Alfa. Hladina Alfa je spojena se sny – denními i nočními. Pokud sníme s otevřenýma očima, jsme rovněž v hladině Alfa. V hladině Alfa fungují obě mozkové hemisféry – pravá i levá, což je výborné pro účinné a snadné učení. Hladina Alfa Vám také pomůže k většímu soustředění a k výborné paměti.

Jak může hladina alfa přispět k Vašemu snadnému učení a dosahování Vašich cílů?

Vlastnosti hladiny Alfa byly prozkoumány vědou. O hladině Alfa píší ve svých knihách Jack Canfield, Randy Gage a další učitelé osobního rozvoje. Hladinu alfa používají ve své práci i trenéři a koučové vrcholových sportovců jako účinnou techniku k dosahování žádoucího stavu u vrcholových sportovců. Hladinou alfu používá ve své práci například Top Trenér, osobní kouč Jaromíra Jágra – Marián Jelínek, či Dragan VujovičMentální trenér špičkových firem v ČR a top-profesionálních sportovců a týmů, lektor a ředitel Silva Method International pro Českou republiku, Rumunsko a bývalou Jugoslávii, a zároveň supervizor pro oblast východní Evropy..

Co se děje v hladině alfa?

V hladině Alfa jsme schopni změnit naše programování mysli z dětství i z dospělosti. Díky vstupu do hladiny alfa máme přístup k našemu podvědomí, měnit omezující programy a doslova přenastavit naše neuronová spojení, a tím přeprogramovat mysl na žádoucí stav (nastavit nový program).

Navíc, lidé, kteří pravidelně vstupují do hladiny Alfa, jsou schopni se vyléčit své nemoce, posilují si imunitu a neutralizují stresové hormony v těle. Pobyt v Alfě je velmi prospěšný pro naše tělo i pro naši mysl.

Klíčem k úspěchu je naučit se vstupovat do hladiny Alfa a působit v ní alespoň 15 minut denně.

 

Jak a v čem Vám může Silvova metoda pomoci?

 stanovení cílů a jejich dosažení bez zbytečných ztrát sil

 rozvíjení tvůrčích schopností a intuice

mobilizaci vnitřních zdrojů a realizace svých vloh a talentu

zlepšení komunikace s druhými

rychlejší a efektivnější učení

rozpoznání a neutralizaci stresu

odstranění tělesného a duševního napětí

celkové zlepšení zdraví a řešení specifických zdravotních problémů

zbavení se nespavosti a migrén

rychlou reenergetizaci, obnovení svěžesti a nadšení do práce

překonání omezujících představ a limitujících podmíněných reakcí

vnesení větší harmonie do rodinného a pracovního života

výrazné zlepšení paměti a soustředění

zesílení sebedůvěry a sebevědomí

zapamatování si snů a jejich využití k řešení problémů

dosažení lepšího zdravotního stavu, vitality, tělesné a duševní rovnováhy

odstranění starých programů a zbavení se zlozvyků

 

formy:

individuální

skupinová

„Není možné dělat stejně věci a očekávat jiné výsledky“.Jak se Martina Sábliková stala šampionem

error: Obsah je chráněn!