Skip to content

Business development (obchod a marketing) v IT

Pomáhám IT firmám zvyšovat počty zákazníků a obrat společnosti

Potřebujete dlouhodobě pomoct s business developmentem (akvizicemi, obchodem a marketingem)  vašich IT produktů a služeb, a tím rozšířit základnu vašich zákazníků? Potřebujete dlouhodobě pomoct s monitorováním  trhu (průzkum trhu) v některé s IT oblastí? Chcete pomoct s marketingovými aktivitami, rozvojem corporate brandu či rozvojem brandu vašich produktů, služeb a řešení? Chcete pomoct s automatizací obchodních a marketingových procesů?

Zabývám se obchodem a marketingem SW B2B s více jak 8 let. Specializuji se hlavně na oblast akvizic po telefonu. Velké TOP firmy – Large corporate, SME, Enterprise s cílovými osobami IT a HR managery, FŘ, OŘ, MKTŘ, vedoucími ZS, CEO. V řadě firmách mám již vybudovaný dlouhodobý vztah, proto nabízím již vybudovanou síť kontaktů.
 
Kladu velký důraz na „vztahový byznys“ – na budování a rozvoj důvěry a dlouhodobých vztahů s klienty a obchodními partnery. K tomu používám svoje „super hero“ silné stránky, dovednosti a nadšení – komunikaci – telefonování, mluvení, psaní, empatii, cit pro vztahy, osobní přístup, lidskost a autenticitu. A zároveň zúročuji své dlouholeté odborné zkušenosti v IT a sales oboru formou konzultativního prodeje. Díky tomu se na trhu se výrazně odlišuji a zákazníci to již léta vnímají. Vstupuji do role „detektiva potřeb, současného stavu a cílového stavu“ a  „konzultanta popisu situace na trhu a současných možností a navrhování řešení, vykreslování možného cílového stavu za stranu SW dodavatele“ či „vypravěče příběhů zákaznických zkušeností“. Celou agendu podporuji v on-line prostředí LI, kde mám již vybudovanou síť kontaktů s klíčovými zástupci.
 

Rozsah služeb, které poskytuji v rámci Business Developmentu

Dlouholetou zkušeností a detailní znalostí sales procesů mám vybudovaný systém step by step. Nastavení a realizace kompletního sales procesu od přípravné marketingové fáze až po schůzku se zákazníkem:

 • přípravná marketingová fáze zahrnuje dílčí kroky – identifikace cílové skupiny, identifikace avatara (ideálního klienta), tvorba seznamu firem k volání, tvorba call scriptů k jednotlivým řešením a kampaním dle konceptu Pizza systém (od autora Miroslava Prince), práce s databázemi a zdroji dat (Merk, Bisnode, Živé firmy a další), řízení správy a generování leadů z platformy Leady.cz, dohledávání kontaktů – LI, Google, web aj., dohledávání dalších důležitých informací k akvizičnímu procesu z různých zdrojů
 • čistý akviziční sales proces – navazování důvěry a budování dlouhodobých vztahů – akviziční cold cally, dlouhodobé follow upy (včetně cross sellingu, up-sellingu), vytěžování portfolia již vybudovaných vztahů, podpora telefonů e-maily, networking, referenční marketing, zjišťování potřeb, řešení námitek + zpětné promítnutí do akvizičního hovoru, navrhování řešení, budování on-line vztahů přes LinkedIN, řízení záznamů v CRM a statistik, reporting – aktivit a příležitostí, v některých případech reaktivace komunikace ve fázi vyjednávání, nabídky u zamrznutí, tvorba prezentací, on-line prezentační schůzky s klienty, tvorba cenové nabídky, spolupráce s produktovými/projektovými manažery a vedením (pozn. osobní schůzky s klienty včetně prezentací jsou možné v případě využití MHD či zajištění dopravy firmou/kolegy – tady je můj handicap v oblasti řízení osobního vozidla)
 • doprovodné offline a on-line marketingové aktivity – monitorování (průzkum trhu) trhu v dané oblasti, tvorba strukturovaného personalizovaného doprovodného e-mailu, rozeslání on-line pozvánek k webinářům, eventům, konferencím (možno podpořit i telefonátem), tvorba a rozeslání newsletterů, e-mailing, účast na webinářích a eventech, networking, spolupráce na obsahu webu, psaní článků na blog, účast na PR aktivitách, komunikace s marketingovými agenturami, spolupráce na tvorbě (tvorba) marketingových materiálů, podpora budování a rozvoj corporate brandu, brandu produktů a služeb, řízení firemních sociálních sítí – LinedIN, Facebook, Instagram, podpora dosahu vlivu přes sdílení obsahu, článků a příspěvků na osobním LinkedIn profilu, okrajově SEO a PPC
 • strategické a koncepční aktivity – spolupráce na marketingových strategiích, marketingových plánech a rozpočtech, byznys plánu, návrh, koordinace a řízení marketingových kampaní pro jednotlivé SW produktové řady, automatizace a digitalizace sales a marketing procesů

Mám osobní zkušenost s akvizicemi těchto SW řešeních:

V posledních 4 letech jsem zodpovědná za akviziční sales proces, a zároveň konzultuju oblasti:

 • Bezpapírové HR (paperless) – převod papírové formy HR agendy včetně procesu on-boardingu do digitální podoby včetně automatického nastavení procesů a generování šablon včetně elektronických a biometrických podpisů
 • Biometrie – biometrické a elektronické podpisy – HR a obchodních dokumentů, smluv, faktur, biometrické ověření totožnosti klienta on-line
 • Automatizace a digitalizace podnikových procesů/byznys procesů – např. automatický oběh a schvalování dokumentů, smluv, back office procesů, faktur, objednávek a nákupů, cestovných příkazů, dovolených, evidence majetku, automatické řízení výroby, GDPR a ISO procesy, řešení stížností a helpdesk – jednoduchá workflow s nástrojem PowerFlow, kde si klient jednoduše a rychle může procesy nastavit prostřednictvím drag´n´ drop myší bez nutnosti programátora a znalosti programování včetně elektronického úložiště dat DMS
 • Digitalizace daňové evidence, automatizace a digitalizace HR procesů – např. jednotlivé HR oblasti – např. výkazy práce, dovolené a nemoci, souhlasy, nábor zaměstnanců, školení a směrnice, cestovní příkazy, zpětné vazby, dotazníky pomocí -– jednoduchá workflow s nástrojem PowerFlow, kde si klient jednoduše a rychle může procesy nastavit prostřednictvím drag´n´drop myší bez nutnosti programátora a znalosti programování včetně elektronického úložiště dat DMS
 • Komplexní řešení pro zákaznických servisSW GenesysOmnichannel komunikační platforma pro call centra, kontaktní centra, zákaznický servis, obchodní a marketingová oddělení formou služby On-Premise/Pure Cloud obsahující komunikační kanály v podobě telefonní ústředny, hlasové služby, e-mailové korespondence, SMS zpráv, chatu, sociálních sítí – FB, Twitter, video hovory, napojení na Apple Business Chat a WhatsApp atd., statistiky a analýzy. Veškeré interakce jsou nahrávány a archivovány s možností dalšího zpracování v podobě Value Added services jako je například technologie Speach to Text (STT) a Text to Speach (TSS), umělá inteligence (AI) – Chat, ChatBot, Videochat, VoiceBot
 • Business Intelligence (BI, DWH sklady) pro oblast reportingu

Dále mám dlouhodobou zkušenost s akvizicemi:

 • ERP podnikovým SW (wholesale, výroba, logistika, účetnictví, finance, CRM, HRM, DMS, workflow management, project management) – osobní zkušenost s SAP S/4HANA, Exact Synergy Enterprise, Exact Globe Next
 • CRM, DMS (Document management system), workflow management
 • Zakázkový SW na míru, úvodní a systémová analýza
 • Webové a mobilní aplikace (např. FIMIS, HRA, Smart metering)
 • Vykrytí programátorské kapacity

Úspěchy, výsledky: předávám v průměru 3-4 obchodních B2B příležitostí vygenerovaných schůzek/měsíčně – opportunity generující zisk v řádech milionů s následným několikaletým revenue, v současné době ve velkých firmách mám již vybudované kontakty, na vyžádání mohu poskytnout seznam firem, kde jsem zrealizovala schůzky 2018-2021.

Co říkají o Monice a jejich službách zaměstnavatelé, obchodní partneři a zákazníci... Přečtěte si reference

Napište mi nebo zavolejte.