Skip to content

Poradenství při výběru SW

Pomáhám firmám řešit SW/IT potřeby a navrhovat inovativní technologická řešení

Žijeme v informační a technologické době.

Dostali jste se do situace, kdy potřebujete zavést či zvažujete výměnu a potřebujete poradit s výběrem nového ERP SW, komplexním řešením, nadstavbami, vývojem/customizací řešení na míru? Máte matku v zahraničí, která rozhodla, že budete používat SAP a na lokální úrovni hledáte dodavatele, který by vám SAP implementoval?  Máte ve vaší firmě zaveden SAP, Genesys a potřebujete následné konzultace? Potřebujete pomoct s automatizací a digitalizací vašich procesů? Řešíte po technologické stránce jak sjednotit a automatizovat oblast vašeho zákaznického servisu? Plánujete ve vaší firmě zavést bezpapírové HR včetně digitalizace on-boardingu či elektronické a biometrické podpisy?

Zabývám se poradenstvím při výběru SW B2B zejména pro velké firmy (Large corporate) a středně velké firmy – SME, Enterprise), okrajově drobné a střední podnikání s více jak 8 let. Specializuji se hlavně na oblast poradenství po telefonu s cílovými osobami IT a HR managery, FŘ, OŘ, MKTŘ, vedoucími ZS, CEO.

Kladu velký důraz na „vztahový byznys“ – na budování a rozvoj důvěry a dlouhodobých vztahů se zákazníky a obchodními partnery. Se mou váš čeká osobní lidský konzultativní přístup v kombinaci s dlouholetým IT backgroudem a napojením na seriózní a léty prověřené IT dodavatele. Díky tomu se na trhu se výrazně odlišuji a zákazníci to již léta vnímají. Vstupuji do role „detektiva potřeb, současného stavu a cílového stavu“ a „konzultanta popisu situace na trhu a současných možností a navrhování řešení, vykreslování možného cílového stavu za stranu SW dodavatele“ či „vypravěče příběhů zákaznických zkušeností“.

Společně budeme hledat možnosti a cestu, jak vyřešit vaše dlouhodobé IT potřeby.

 

Poskytuji konzultační poradenství těchto SW řešeních:

ERP SW

 • Výběr ERP SW/podnikové IS (wholesale, výroba, logistika, účetnictví, finance, čárové kódy, CRM, HRM, DMS, workflow management, project management) – v současné době přímé napojení na lokálního dodavatele a systémového integrátora SAP, Oracle, IBM aj. se zaměřením a zajištěním implementace SAP S/4HANA (upgrade/migrace), SAP – Fiory, řešení založená na cloudu
 • Systémová integrace, orchestrace na pozadí

 VÝVOJ NA MÍRU/CUSTOMIZACE

 • Vývoj IS/SW na míru /zakázkový vývoj, úvodní a systémová analýza
 • Úprava (customizace) nadstaveb ERP na míru
 • Webové a mobilní aplikace

 BIG DATA/NADSTAVBY

 • Big data – Business Intelligence (BI) pro oblast reportingu, datové sklady a řešení (DWH sklady), Big data pro datovou analytiku, Interní rámec pro efektivní dodávání datových skladů – Ness BI Factory – určen pro budování datových skladů a tržišť, konsolidaci dat z více základen a jejich přípravu pro koncové analytické aplikace (např. analytické CRM, plánovací či rozpočtovací nástroj)

SPECIALIZOVANÁ KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

 • Komplexní řešení pro zákaznických servisSW GenesysOmnichannel komunikační platforma pro call centra, kontaktní centra, zákaznický servis, obchodní a marketingová oddělení či E-commerce formou služby On-Premise/Pure Cloud obsahující komunikační kanály v podobě telefonní ústředny, hlasové služby, e-mailové korespondence, SMS zpráv, chatu, sociálních sítí – FB, Twitter, video hovory, napojení na Apple Business Chat a WhatsApp atd., statistiky a analýzy. Veškeré interakce jsou nahrávány a archivovány s možností dalšího zpracování v podobě Value Added services jako je například technologie Speach to Text (STT) a Text to Speach (TSS), umělá inteligence (AI) – Chat, ChatBot, Videochat, VoiceBot
 • Bezpapírové HR (paperless) – převod papírové formy HR agendy včetně procesu on-boardingu do digitální podoby včetně automatického nastavení procesů a generování šablon včetně elektronických a biometrických podpisů
 • CRM (Customer Relationship Management – řízení vztahů se zákazníky), DMS (document management system – řízení oběhu dokumentů a systémy pro jejich správu), APS (Advance Planning Systém – systémy pokročilého plánování), workflow management
 • MES (Manufactory Executive System – Systémy řízení výroby v reálném čase)
 • MIS (Manažerské IS, BI)

AUTOMATIZACE/DIGITALIZACE/NADSTAVBY

 • Bezpapírové HR (paperless)
 • Biometrie – biometrické a elektronické podpisy – HR a obchodních dokumentů, smluv, faktur, biometrické ověření totožnosti klienta on-line
 • Automatizace a digitalizace podnikových procesů/byznys procesů – např. automatický oběh a schvalování dokumentů, smluv, back office procesů, faktur, objednávek a nákupů, cestovných příkazů, dovolených, evidence majetku, automatické řízení výroby, GDPR a ISO procesy, řešení stížností a helpdesk – jednoduchá workflow s nástrojem PowerFlow, kde si klient jednoduše a rychle může procesy nastavit prostřednictvím drag´n´ drop myší bez nutnosti programátora a znalosti programování včetně elektronického úložiště dat DMS
 • Digitalizace daňové evidence, automatizace a digitalizace HR procesů např. jednotlivé HR oblasti – např. výkazy práce, dovolené a nemoci, souhlasy, nábor zaměstnanců, školení a směrnice, cestovní příkazy, zpětné vazby, dotazníky pomocí -– jednoduchá workflow s nástrojem PowerFlow, kde si klient jednoduše a rychle může procesy nastavit prostřednictvím drag´n´drop myší bez nutnosti programátora a znalosti programování včetně elektronického úložiště dat DMS

DALŠÍ IT SLUŽBY

 • Leasing (pronájem, bodyshop, outsourcing) IT kapacit
 • Konzultace SAP
 • Konzultace Genesys
 • Testování jako služba
 • Sestavení vývojového týmu na míru
 • Sestavení Scrum týmu na míru

Pomáhám firmám zjednodušovat, propojovat, zefektivňovat, optimalizovat procesy a systémy prostřednictvím nejmodernějších technologických nástrojů a inovací.  Díky tomu můžete ve vaší společnosti optimalizovat své náklady a dosahovat vytyčených cílů, obratu a zisku, rychleji a snadněji obchodovat, a být blíže svým zákazníkům.

Díky inovativním SW nástrojům vytvoříte vhodné podmínky pro rozvoj svého byznysu, zjednodušíte a zefektivníte práci jak svým zaměstnancům, tak zákazníkům, dodavatelům a obchodním partnerům, a stanete se tak dlouhodobě konkurenceschopné, inovativní. 

Konkrétní přínosy a výhody dílčích řešení najdete v e-booku (případové studii).

 

#implementace SAP S/4HANA

Paperless HR extension for SAP SuccessFactors

#MomentsConnected Genesys: The Easy Cloud Call Center

Partneři

Zde uvádím loga společností, pro které jsem pracovala a pracuji.